Home / Bảng giá Top White của các nước

Bảng giá Top White của các nước

Bảng giá Top White của các nước

Bảng giá White Perfect D1-D2-D3-D4 White Perfect D5 White Perfect D6 Serum Essence White Perfect D7 Natural Body Wash White Perfect Body Shower D8 White Perfect Body D9
Việt Nam 500.000 vnđ 400.000 vnđ 700.000 vnđ 500.000 vnđ 300.000 vnđ 550.000 vnđ
Singapore $40 $34 $52 $45 $27 $47
Taiwan $890 $800 $1200 $1000 $750 $1000
Malaysia 110 rm 95 rm 155 rm 130 rm 80 rm 130 rm
Hàn Quốc 35.000 ₩ 30.000 ₩ 45.500 ₩ 38.500 ₩ 27.000 ₩ 42.000 ₩
USA $32 $23 $41 $40 $25 $40
Australia 47 AUD 33 AUD 55 AUD 52 AUD 30 AUD 54 AUD
Nga 2100 RUB 1500 RUB 2700 RUB   1450 RUB 2400 RUB
Canada 46 CAD 33 CAD 57 CAD   30 CAD 54 CAD
HongKong 210 HKD 180 HKD 290 HKD 250 HKD 140 HKD 250 HKD
Macau 220Mop 180Mop 280Mop   160Mop 240Mop
Nhật Bản 3500Y 2500Y 4400Y   2400Y 4000Y
Châu Âu 32 EUR 24 EUR 40 EUR   23 EUR 36 EUR
Tiệp Khắc 800 CZK 580 CZK 1010 CZK   490 CZK 910 CZK
Cambodia 24 USD 20 USD 33 USD 25 USD 16 USD 27 USD
Slovakia 29 EUR 21 EUR 37 EUR   20 EUR 33 EUR
Bảng giá White Perfect Scrub D10 Hot Gel Re-Perfect Pure Perfect Slim Ultra N1 Phấn nước Sexy Skin Cushion
Việt Nam 400.000 vnđ 500.000 vnđ 1.100.000 vnđ 700.000 vnđ
Singapore $40 $42 $72 $52
Taiwan $850 $950 $1800 $1200
Malaysia 100 rm 110 rm 230 rm 155 rm
Hàn Quốc 35.000 ₩ 60.100 ₩ 45.500 ₩
USA $27 $32 $49 $41
Australia 34 AUD 47 AUD   55 AUD
Nga     2700 RUB
Canada     57 CAD
HongKong 193 HKD 210 HKD 420 HKD 290 HKD
Macau 190 Mop 220 Mop 410Mop 280Mop
Nhật Bản 3261 Y 3500 Y 5732 Y 4400Y
Châu Âu     40 EUR
Tiệp Khắc     1010 CZK
Cambodia 21 USD 24 USD 49 USD 33 USD
Slovakia     37 EUR