Bảng giá Top White của các nước

Bảng giá Baby Face Regenerate Cream BB1 Baby Face Brightening Cream BB2 Baby Face Sunscreen BB3 Baby Face Cleansing Water BB4 Baby Face Foam Cleanser BB5
Việt Nam 290.000 VNĐ 290.000 VNĐ 290.000 VNĐ 250.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Singapore 20 SGD 20 SGD 20 SGD 18 SGD 18 SGD
Taiwan 500 TWD 500 TWD 500 TWD 450 TWD 450 TWD
Malaysia 60 MYR 60 MYR 60 MYR 50 MYR 50 MYR
Hàn Quốc 20.000 ₩  20.000 ₩ 20.000 ₩ 15.000 ₩ 15.000 ₩
USA 22 USD 22 USD 22 USD 20 USD 20 USD
Australia 25 AUD 25 AUD 25 AUD 22 AUD 22 AUD
Nga 1100 RUB 1100 RUB 1100 RUB 950 RUB 950 RUB
Canada 28 CAD 28 CAD 28 CAD 25 CAD 25 CAD
HongKong 112 HKD 112 HKD 112 HKD 97 HKD 97 HKD
Macau 106 MOP 106 MOP 106 MOP 92 MOP 92 MOP
Nhật Bản 1900Y 1900Y 1900Y 1600Y 1600Y
Châu Âu 16 EUR 16 EUR 16 EUR 13 EUR 13 EUR
Tiệp Khắc 420 CZK 420 CZK 420 CZK 365 CZK 365 CZK
Cambodia 14 USD 14 USD 14 USD 12 USD 12 USD
Slovakia 16 EUR 16 EUR 16 EUR 13 EUR 13 EUR
Switzerland 19 CHF 19 CHF 19 CHF 16 CHF 16 CHF

Bảng giá Sexy Skin Toner Sexy Pink Cream Sexy Eyelash Serum Sexy Lips Balm & Sexy Color Lips Balm Son lì không trôi Matte Liquid Sexy Lips White Perfect D1S-D1-D2-D4 White Perfect D3 Natural & Glass Skin Skin Perfect D5 White Perfect D6 Serum Essence Skin Perfect D7 Natural Body Wash
Việt Nam 500.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 150.000 VNĐ 350.000 VNĐ 590.000 VNĐ 590.000 VNĐ 490.000 VNĐ 750.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Singapore 35 SGD 22 SGD 22 SGD 10 SGD 20 SGD 39 SGD 41 SGD 33 SGD 51 SGD 40 SGD
Taiwan 890 TWD 550 TWD 550 TWD 250 TWD 550 TWD 950 TWD 950 TWD 850 TWD 1250 TWD 1000 TWD
Malaysia 110 MYR 65 MYR 65 MYR 30 MYR 65 MYR 120 MYR 125 MYR 100 MYR 160 MYR 130 MYR
Hàn Quốc 35.000 ₩ 19.000 ₩ 19.000 ₩ 9000 ₩ 19.000 ₩ 38.000 ₩ 38.000 ₩ 33.000 ₩ 48.000 ₩ 42.000 ₩
USA 32 USD 22 USD 22 USD 12 USD 22 USD 34 USD 34 USD 28 USD 40 USD 38 USD
Australia 48 AUD 24 AUD 24 AUD 12 AUD 24 AUD 51 AUD 51 AUD 38 AUD 58 AUD 52 AUD
Nga 2100 RUB 1060 RUB 1060 RUB 490 RUB 1060 RUB 2100 RUB 2200 RUB 1500 RUB 2700 RUB 2100 RUB
Canada 55 CAD 31 CAD 31 CAD 23 CAD 31 CAD 58 CAD 58 CAD 55 CAD 67 CAD 67 CAD
HongKong 210 HKD 130 HKD 130 HKD 65 HKD 130 HKD 210 HKD 220 HKD 180 HKD 290 HKD 250 HKD
Macau 200 MOP 135 MOP 135 MOP 64 MOP 135 MOP 200 MOP 220 MOP 180 MOP 260 MOP 240 MOP
Nhật Bản 3500Y 1800Y 1800Y 900Y 1800Y 3500Y 3600Y 2500Y 4400Y 4200Y
Châu Âu 30 EUR 15 EUR 15 EUR 7 EUR 15 EUR 30 EUR 32 EUR 24 EUR 39 EUR 38 EUR
Tiệp Khắc 800 CZK 385 CZK 385 CZK 182 CZK 385 CZK 800 CZK 820 CZK 580 CZK 1010 CZK 800 CZK
Cambodia 24 USD 16 USD 16 USD 7 USD 16 USD 26 USD 27 USD 22 USD 35 USD 25 USD
Slovakia 29 EUR 15 EUR 15 EUR 7 EUR 15 EUR 29 EUR 32 EUR 21 EUR 37 EUR 29 EUR
Switzerland 34 CHF 20 CHF 20 CHF 9 CHF 20 CHF 38 CHF 38 CHF 33 CHF 44 CHF 41 CHF

Bảng giá White Perfect Body D8 White Perfect Body D9 White Perfect Scrub Body D10 Hot Gel Re-Perfect Body Phấn nước Sexy Skin Cushion Dầu Tẩy Trang Sexy Skin Cleansing Oil
Việt Nam 300.000 VNĐ 550.000 VNĐ 400.000 VNĐ 550.000 VNĐ 700.000 VNĐ 490.000 VNĐ
Singapore 25 SGD 43 SGD 34 SGD 38 SGD 50 SGD 35 SGD
Taiwan 750 TWD 1000 TWD 850 TWD 950 TWD 1200 TWD 850 TWD
Malaysia 80 MYR 130 MYR 100 MYR 110 MYR 155 MYR 100 MYR
Hàn Quốc 27.000 ₩ 42.000 ₩ 31.700 ₩ 35.000 ₩ 45.500 ₩ 33.000 ₩
USA 23 USD 37 USD 27 USD 32 USD 38 USD 28 USD
Australia 30 AUD 54 AUD 34 AUD 48 AUD 55 AUD 38 AUD
Nga 1450 RUB 2400 RUB 1500 RUB 2100 RUB 2700 RUB 1500 RUB
Canada 52 CAD 65 CAD 58 CAD 58 CAD 64 CAD 57 CAD
HongKong 140 HKD 250 HKD 195 HKD 210 HKD 290 HKD 180 HKD
Macau 160 MOP 240 MOP 200 MOP 200 MOP 280 MOP 180 MOP
Nhật Bản 2400Y 4000Y 3300Y 3500Y 4400Y 2500Y
Châu Âu 23 EUR 35 EUR 27 EUR 32 EUR 39 EUR 26 EUR
Tiệp Khắc 490 CZK 910 CZK 580 CZK 800 CZK 1010 CZK 580 CZK
Cambodia 16 USD 27 USD 21 USD 24 USD 33 USD 22 USD
Slovakia 20 EUR 33 EUR 21 EUR 29 EUR 37 EUR 21 EUR
Switzerland 29 CHF 38 CHF 29 CHF 35 CHF 43 CHF 33 CHF

Địa chỉ:

-Thương hiệu Top White thuộc công ty TNHH Happy Secret – 131 đường số 10, khu phố Nam Quang 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại:

02854118884 | 02854122212 | 0919995251 | 0919995204 zalo, viber (từ 8-17g hàng ngày)

Email: topwhite.vn@gmail.com