Bảng giá Top White của các nước

Bảng giá Sexy Skin Toner Sexy Pink Cream Sexy Eyelash Serum Sexy Lips Balm & Sexy Color Lips Balm Son lì không trôi Matte Liquid Sexy Lips White Perfect D1S-D1-D2-D4 White Perfect D3 Natural & Glass Skin Skin Perfect D5 White Perfect D6 Serum Essence Skin Perfect D7 Natural Body Wash
Việt Nam 500.000 VNĐ 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 150.000 VNĐ 350.000 VNĐ 550.000 VNĐ 550.000 VNĐ 450.000 VNĐ 700.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Singapore 35 SGD 22 SGD 22 SGD 10 SGD 20 SGD 36 SGD 38 SGD 30 SGD 48 SGD 40 SGD
Taiwan 890 TWD 550 TWD 550 TWD 250 TWD 550 TWD 890 TWD 900 TWD 800 TWD 1200 TWD 1000 TWD
Malaysia 110 MYR 65 MYR 65 MYR 30 MYR 65 MYR 110 MYR 120 MYR 95 MYR 155 MYR 130 MYR
Hàn Quốc 35.000 ₩ 19.000 ₩ 19.000 ₩ 9000 ₩ 19.000 ₩ 35.000 ₩ 35.000 ₩ 30.000 ₩ 45.500 ₩ 42.000 ₩
USA 32 USD 22 USD 22 USD 12 USD 22 USD 32 USD 32 USD 26 USD 38 USD 38 USD
Australia 48 AUD 24 AUD 24 AUD 12 AUD 24 AUD 48 AUD 48 AUD 35 AUD 55 AUD 52 AUD
Nga 2100 RUB 1060 RUB 1060 RUB 490 RUB 1060 RUB 2100 RUB 2200 RUB 1500 RUB 2700 RUB 2100 RUB
Canada 55 CAD 31 CAD 31 CAD 23 CAD 31 CAD 55 CAD 57 CAD 52 CAD 64 CAD 67 CAD
HongKong 210 HKD 130 HKD 130 HKD 65 HKD 130 HKD 210 HKD 220 HKD 180 HKD 290 HKD 250 HKD
Macau 200 MOP 135 MOP 135 MOP 64 MOP 135 MOP 200 MOP 220 MOP 180 MOP 260 MOP 240 MOP
Nhật Bản 3500Y 1800Y 1800Y 900Y 1800Y 3500Y 3600Y 2500Y 4400Y 4200Y
Châu Âu 30 EUR 15 EUR 15 EUR 7 EUR 15 EUR 30 EUR 32 EUR 24 EUR 39 EUR 38 EUR
Tiệp Khắc 800 CZK 385 CZK 385 CZK 182 CZK 385 CZK 800 CZK 820 CZK 580 CZK 1010 CZK 800 CZK
Cambodia 24 USD 16 USD 16 USD 7 USD 16 USD 24 USD 25 USD 20 USD 33 USD 25 USD
Slovakia 29 EUR 15 EUR 15 EUR 7 EUR 15 EUR 29 EUR 32 EUR 21 EUR 37 EUR 29 EUR
Switzerland 34 CHF 20 CHF 20 CHF 9 CHF 20 CHF 36 CHF 36 CHF 31 CHF 42 CHF 41 CHF

Bảng giá White Perfect Body D8 White Perfect Body D9 White Perfect Scrub Body D10 Hot Gel Re-Perfect Body Phấn nước Sexy Skin Cushion Dầu Tẩy Trang Sexy Skin Cleansing Oil
Việt Nam 300.000 VNĐ 550.000 VNĐ 400.000 VNĐ 550.000 VNĐ 700.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Singapore 25 SGD 43 SGD 34 SGD 38 SGD 50 SGD 32 SGD
Taiwan 750 TWD 1000 TWD 850 TWD 950 TWD 1200 TWD 800 TWD
Malaysia 80 MYR 130 MYR 100 MYR 110 MYR 155 MYR 95 MYR
Hàn Quốc 27.000 ₩ 42.000 ₩ 31.700 ₩ 35.000 ₩ 45.500 ₩ 30.000 ₩
USA 23 USD 37 USD 27 USD 32 USD 38 USD 26 USD
Australia 30 AUD 54 AUD 34 AUD 48 AUD 55 AUD 35 AUD
Nga 1450 RUB 2400 RUB 1500 RUB 2100 RUB 2700 RUB 1500 RUB
Canada 52 CAD 65 CAD 58 CAD 58 CAD 64 CAD 54 CAD
HongKong 140 HKD 250 HKD 195 HKD 210 HKD 290 HKD 180 HKD
Macau 160 MOP 240 MOP 200 MOP 200 MOP 280 MOP 180 MOP
Nhật Bản 2400Y 4000Y 3300Y 3500Y 4400Y 2500Y
Châu Âu 23 EUR 35 EUR 27 EUR 32 EUR 39 EUR 26 EUR
Tiệp Khắc 490 CZK 910 CZK 580 CZK 800 CZK 1010 CZK 580 CZK
Cambodia 16 USD 27 USD 21 USD 24 USD 33 USD 20 USD
Slovakia 20 EUR 33 EUR 21 EUR 29 EUR 37 EUR 21 EUR
Switzerland 29 CHF 38 CHF 29 CHF 35 CHF 43 CHF 31 CHF

Địa chỉ:

-Thương hiệu Top White thuộc công ty TNHH Happy Secret – 131 đường số 10, khu phố Nam Quang 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại:

02854118884 | 02854122212 | 0919995251 | 0919995204 zalo, viber (từ 8-17g hàng ngày)

Email: topwhite.vn@gmail.com