Son dưỡng môi có màu Sexy Color Lips Balm

150,000